יחד אתכם נדהר לעתיד טוב יותר...

לתרומה

דרך המוקד

08-92211506

שליחת צ'ק באמצעות הדואר

 דרך תירוש 13, ת.ד 997788

תרומה דרך העברה בנקאית

חשבון ע"ש עמותת גלאו"פ- גשר לאהבה ופתיחות  

בנק אוצר החייל,
סניף מודיעין (315) עמק זבולון 24, מודיעין 
מס חשבון: 409066741

תרומה מ pef – 

תרומה דרך האתר

צור קשר